antežis

añtežis dkt.

.

Look at other dictionaries:

  • antežis — añtežis sm. (1), antežis (1), antežỹs (3b) pievos pakraštys prie dirvos, aukštumėlė tarp dirvos ir pievos, antvalnys: Pašalys ežės vadinas antežis J. Nepalik añtežių nenupjovęs Sv. Nupjauk antežius, būs karvėms kokiam kartui Užv. Surinkęs iš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antvalnys — antvalnỹs sm. (3b), añtvalnis (1) Aln pievos padirvys, antežis: Išpjaukit šieną iš añtvalnio, bus bent rezginės Sv. Bendrai žaisdami, visus savo laukų antvalnėlius ir nuovalėlius buvo nutupinėję Vaižg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atežys — atežỹs sm. (3b) KlvrŽ pievos pakraštys prie dirvos, aukštumėlė tarp dirvos ir pievos, antežis: Ir ãtežį nuganyk Brs. Atežỹs nu kelio smilčių prineštas, dalgis neima Slnt. Atežiaĩs tokia riebi, minkšta žolelė Plt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pariežis — pariẽžis sm. (2) pievos pakraštys prie dirvos ar balos, antežis: Geras artojas ir pariežiùs nuaria Dgl. Karvę užleisk ant pariẽžio Sdk. Kur brendi per pievą – eik pariežiù! Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.